Premiul national eTwinning

Chiar dacă proiectul Comenius SARAH – „Science ARound us Along History”, implementat de școală, s-a încheiat, activitățile au continuat pe platforma eTwinning și anul acesta a obținut certificatele Quality Label și European Quality Label.

articol Ziarul de Roman aici 

Pentru prima ediție a Premiilor Naționale eTwinning 2016, proiectul a fost singurul din județul Neamț care a participat, a fost nominalizat și a câștigat premiul I la secțiunea Matematică și științe, aplicația fiind concepută și trimisă de profesor Nadia Cîrcu, cea care a coordonat proiectul. Proiectul a obținut anul trecut și premiul I la faza națională a Concursului „Made For Europe”, cu cel mai mare punctaj.

premiu-Danubiana-Colegiul-02

Proiectul a fost realizat într-o manieră integrată, a reunit competențe, cunoștințe, atitudini și valori specifice și altor discipline, cuprinzând teme atât din fizică, matematică, chimie, cât şi a disciplinelor Comunicare în limba engleză, Arte Vizuale şi abilități practice la orele de TIC. Dintre competenţele-cheie sugerate de Comisia Europeană şi incluse în noua Lege a Educaţiei Naţionale din România, cele formate elevilor prin acest proiect au fost: comunicarea în limbi străine, competenţele matematice şi competenţele de bază în ştiinţe şi tehnologii (care nu se obțin de obicei în școala noastră, colegiul fiind unul cu profil preponderant industrie alimentară și turism-alimentație publică), competenţele digitale, competenţele sociale şi competenţele civice, a învăţa să înveţi, sensibilizare şi exprimare culturală. Produsele finale sunt foarte utile la orele de limbă engleză, la orele de dirigenţie, de fizică, matematică, protecția mediului, având o mare aplicabilitate practică, cu atât mai mult cu cât sunt folosite într-un liceu tehnologic cu multe clase în care învaţă viitorii specialişti din domeniul Resurselor naturale şi protecţiei mediului.

premiu-Danubiana-Colegiul-01-quality-label

Implementarea proiectului a avut impact asupra grupurilor țintă – elevii din cele opt școli europene din Spania, Italia, Suedia, Marea Britanie, Franța, Polonia, Turcia și România -, asupra comunităților școlare prin valorificarea rezultatelor, asupra școlilor ca organizații prin creşterea capacităţii instituţionale, dezvoltarea dimensiunii europene prin organizarea demersului didactic axat pe competenţele specifice învăţării permanente, creşterea prestigiului în comunitatea locală şi europeană și asupra unităţilor şcolare din vecinătate prin diseminarea bunelor practici identificate prin proiect.

eTwinning a facilitat cadrelor didactice crearea unui proiect de colaborare interşcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană http://www.etwinning.net, a permis accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.

Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au avut posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei științifice în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii web 2.0 şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.